Eva Ludvová, pro Vaši cestu k jedinečnosti, zdraví a kráse.

Pomáhám ženám i mužům být krásnější, sebevědomější a užít si každý okamžik svého života.
Umožňuji lidem kolem sebe najít jejich cestu. Pomáhám najít optimální řešení na jejich situace.

Robert af Jochnick

Naše nabídka je skutečně špičková...

PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO PŘÍMÝ PRODEJ?
Něco jsem už o tomhle způsobu distribuce věděl, protože jsem takhle ve Francii prodával vysavače pro firmu Electrolux.V té době jsme se doslechli, že v USA se přímým prodejem dostává k zákazníkům i kosmetika,To nás velmi zaujalo. Kosmetické výrobky se totiž tenkrát ve Švédsku prodávaly jen v malých parfumeriích, do kterých se lidé ostýchali vstoupit. Mysleli jsme, že by bylo zajímavé to vyzkoušet.

JAKÁ BYLA ZPOČÁTKU VAŠE MARKETINGOVÁ STRATEGIE NA TRZÍCH MIMO ŠVÉDSKO?
Už od začátku jsme chtěli prorazit dál. Skandinávský trh je relativně malý, ale náš počáteční úspěch nám dal odvahu představit Oriflame v jiných zemích.

JAK SE VÁM TO PODAŘILO?
Nedá se začít všude najednou, musíte postupovat krůček po krůčku. Museli jsme najít vhodné příležitosti, pochopit místní mentalitu, vyhledat ty správné lidi a až pak jsme do toho šli. Základem jsou vždycky lidé.

V ROCE 1989 BYLA STRŽENA BERLÍNSKÁ ZEĎ, CO TO PRO VÁS ZNAMENALO?
Najednou před námi stála úplně nová výzva. Hlavně díky Jonášovi jsme byli první, kdo tu představil tento typ tržní ekonomiky. Pro Oriflame to bylo rozhodující období.

JAK BYSTE SROVNAL VAŠI NABÍDKU S JINÝMI FIRMAMI?
Dnes patříme k největším společnostem v oboru a tomu odpovídá i mimořádný výběr výrobků; jeden z nejlepších, jaké vůbec existují. Samozřejmě nabízíme vysoce kvalitní produkt - kosmetiku ze švédské přírody za ceny dostupné všem. Myslím, že po porovnání jsme skutečně na špici.

KLÍČOVÝMI AKCEMI V ORIFLAME JSOU KONFERENCE, NA KTERÝCH ODMĚŇUJETE A POZNÁVÁTE NOVÉ DIREKTORY NA JAKÉ NEJRADĚJI VZPOMÍNÁTE?
Mám spoustu krásných vzpomínek, protože jsem byl na stovkách konferencí po celém světě. Výjimečné bylo, když jsme slavili 25. výročí Oriflame plavbou po moři a přijelo 1100 lidí z 50 zemí světa. Začali jsme v Miami a procestovali jsme celý Karibik.To byl úžasný zážitek. Nebo obrovské konference pro 5000 lidí, které jsme vedli v moskevském Kremlu, v centru, kde dřív probíhala zasedání politbyra. Úžasné.

Nejdůležitější na tom všem je příležitost potkat se s mnoha lidmi tváří v tvář a poznat je osobně, což je pro společnost Oriflame velmi důležité.