Eva Ludvová, pro Vaši cestu k jedinečnosti, zdraví a kráse.

Pomáhám ženám i mužům být krásnější, sebevědomější a užít si každý okamžik svého života.
Umožňuji lidem kolem sebe najít jejich cestu. Pomáhám najít optimální řešení na jejich situace.

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST

Plníme vaše SNY

OD ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI v roce 1967 se svět nesmírně změnil. Během let neustále rostla i příležitost Oriflame, která nám zajistila jedinečné postavení v dnešním světě přímého prodeje.

60. léta na začátku byly krásné sny a kvalitní řada péče o pleť
Oriflame vznikl jako projekt, který chtěl hned od začátku nabízet výrobky širším skupinám lidí najednou a využít přitom metody multilevel marketingu. V západní Evropě 60. let nabízel koncept přímého prodeje ženám báječnou příležitost navazovat společenské kontakty; na trhu kromě toho chyběly kvalitní přípravky pro péči o pleť. Oriflame v té době představil velmi kvalitní, jemně parfémované výrobky se zásadním podílem prvotřídních přírodních přísad.

V té době měl jen málokdo představu, jak používat systém péče pleť sestávající z čisticích a ionizačních přípravků a denních a nočních krémů. Mnoho žen mělo zájem o další informace a přitahovala je setkání Oriflame, která probíhala v soukromých bytech. Schůzky se soustředily zejména na představení prvotřídních výrobků péče o pleť a v jejich důsledku stále přibývali věrní a stálí zákazníci. Objevil se nový typ kosmetických poradců - tito vzdělaní a dobře vyškolení lidé snadno prodávali kompletní řady péče o pleť, a z každé demonstrace výrobků jim tak plynul zajímavý finanční příjem.

70. léta na scéně se objevuje katalog
V 70. letech prošla společnost rychlou proměnou.Velké množství žen se osamostatnilo a začalo chodit do zaměstnání, takže bylo stále obtížnější pořádat pracovní schůzky během dne. Poradci je místo toho museli organizovat po večerech a o víkendech.

I když koncept přímého prodeje může solidně fungovat, za takových okolností zdaleka ne každý byl ochotný stát se poradcem při představě, že by měl tři až čtyři hodiny týdně strávit demonstrací výrobků a k tomu se ještě vzdát volných víkendů. Bratři af Jochnick zhodnotili situaci a rozhodli se, že prodej výrobků Oriflame usnadní pomocí katalogů.

Mezitím se ovšem přiostřovala konkurence v maloobchodní síti. Aby bylo pro poradce co nejsnazší získat objednávku, začal Oriflame zákazníkům ve větší míře nabízet slevy a speciální akce. Společnost stále podporovala koncept prezentace výrobků větším skupinám lidí najednou, ale postupně, jak výrobků v nabídce přibývalo, poradci více a více využívali katalogy.

80. léta pokračuje příliv výrobků, katalogů i slev
Množství nových produktů a katalogů během 80. a 90. let stále rostlo a vytrvale stoupá až dodnes. Díky tomu je Oriflame schopný velmi dobře obstát v konkurenci značek využívajících maloobchodní distribuci a reklamu. Zákazníci začali v 80. letech vyžadovat širší a specifičtější nabídku i v jiných oborech, tento trend se tedy rozšiřoval ve všech tržních odvětvích.

90. léta - nastupuje silný marketingový plán
Koncem 80. let procházel multilevel marketing obrovským vzestupem, zejména v Severní Americe a v Asii. Stále více lidí vyhledávalo příležitost k neomezenému výdělku - systému bez limitů, který by jim umožnil vybudovat vlastní mezinárodní firmu. Oriflame tohoto nového a zajímavého trendu využil a rychle pronikl na nově se rozvíjející trhy Latinské Ameriky a Asie. Netrvalo dlouho a vlajka Oriflame byla vztyčena i v zemích bývalého sovětského bloku a střední i východní Evropy Na všech těchto místech vítali lidé příležitost k podnikání s Oriflame s otevřenou náručí.

21. století - Oriflame v novém miléniu SARPIO
Ačkoliv základní hodnoty společnosti zůstávají stále stejné, příležitost Oriflame se neustále vyvíjí a my hledáme další způsoby, jak naši práci zlepšit.

Uvědomili jsme si, že zásobovat prodejní oddělení prvotřídními výrobky, silnými katalogy a poctivým a konkurenceschopným marketingovým plánem nestačí, proto roku 2005 spatřil světlo světa projekt SARPIO (Sales and Recruitment Processes in Oriflame).

Řada začínajících kosmetických poradců nemá žádné předchozí obchodní zkušenosti a někteří lídři, kteří už dosáhli v rámci Oriflame určitého vzestupu, se ocitli na mrtvém bodě a nedokážou postoupit výš; v obou případech postrádají systém, o který by se mohli opřít. SARPIO je postaveno na nejosvědčenějších zkušenostech lídrů uvnitř i vně Oriflame a využívá dokonce i informace z jiných oborů. Poskytuje lídrům rady zaměřené na získávání nových registrací a rozvoj schopnosti vést. Pomáhá poradcům přejít na pozici direktora a výš. Od představení projektu SARPIO zažili lídři, kteří jej využívají ve svém podnikání výrazný vzestup.

Lepší komunikace příležitosti Oriflame Během posledních let jsme podstatně rozvinuli cesty k představení příležitosti Oriflame a jejích výhod. Jsme upřímně přesvědčeni, že právě Oriflame nabízí více než jakákoliv jiná společnost možnost postavit se na vlastní nohy bez finančního

rizika a dosáhnout praktickým způsobem naplnění svých snů. Poradci si mohou vydělat už během prvního dne, když ukážou katalog svým přátelům, kolegům a sousedům a zprostředkují jejich objednávku. Následující den pak mohou pozvat pět lidí na schůzku Příležitost Oriflame, začít budovat vlastní tým a vydat se na cestu plnou dobrodružství.

Vývoj Oriflame necharakterizují zásadní změny obchodní orientace, ale postupný růst. Ten vytváří základ silné důvěry a zdravých vztahů mezi společností a jejími nezávislými lídry. Někteří z nich jsou s Oriflame už celá desetiletí a na podnikání teď připravují své děti s tím, že po nich jednou převezmou pracovní povinnosti.

Z pohledu naší firmy je zřejmé, že existuje i řada méně náročných obchodních modelů, s omezenějším množstvím výrobků, katalogů a podobně, modelů, které je možné řídit s menším úsilím. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že příležitost, kterou nabízíme, je zcela jedinečná, a chceme-li se stát v našem oboru jedničkou, musíme ji dále rozvíjet.Věříme, že naše společné sny se brzy vyplní.